برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1404 100 1

seniority

/siˈnjɔːrəti/ /ˌsiːnɪˈɒrɪti/

معنی: ارشدیت
معانی دیگر: مهتری، کیانی، پرسابقگی، مدت خدمت

بررسی کلمه seniority

اسم ( noun )
حالات: seniorities
(1) تعریف: the state of being senior.

(2) تعریف: position with respect to entitlement to privileges, achieved through service over time, esp. in a workplace.

واژه seniority در جمله های نمونه

1. age and seniority don't carry any weight with them
در نظر آنها سن و ارشدیت مهم نیست.

2. as to rank, the young officer had seniority over the old soldier
افسر جوان از نظر درجه برسرباز پیر ارشدیت داشت.

3. He felt that two years' seniority gave him the right to advise his brother.
[ترجمه ترگمان]او احساس می‌کرد که دو سال طول می‌کشد تا به برادرش توصیه کند
[ترجمه گوگل]او احساس کرد که سنوات دو ساله او را به حق برادرش توصیه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Promotion in the job was by seniority.
[ترجمه ترگمان]ترفیع شغلی به وسیله ارشدیت انجام شد
[ترجمه گوگل]ارتقاء در شغل به ترتیب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The officers were listed in order of seniority.
[ترجمه ترگمان]افسران به ترتیب ارشدیت در فهرست گنجانده شده بودند
[ترجمه گوگل]افسران به ترتیب اولویت بندی شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I had fifteen years seniority, and ...

مترادف seniority

ارشدیت (اسم)
superiority , primogeniture , seniority

معنی کلمه seniority به انگلیسی

seniority
• rank or status awarded according to the length of service (in a job, union, etc.); priority of birth; state of being older
• a person's seniority in an organization is their degree of importance and power compared to other people.

seniority را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
شاهزاده. ارشديت.
عليرضا كريمي وند
شاهزاده بودن ، ارشديت
حسن امامی
سابقه کار
حمید پرهام
سابقه خدمت
سعید ترابی
1. سابقه کار
2. ارشدیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی seniority
کلمه : seniority
املای فارسی : سنیریتی
اشتباه تایپی : سثدهخقهفغ
عکس seniority : در گوگل

آیا معنی seniority مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )