برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1432 100 1

semicolon

/ˌsemɪˈkoʊlən/ /ˌsemɪˈkəʊlən/

معنی: واوک و نقطه، نقطه و ویرگول بدین شکل ;
معانی دیگر: (نقطه گذاری - این نشان ;) نقطه ویرگول، نقطه بند، نیم وک (از ((ویرگول)) یا ((وج)) قوی تر و از نقطه ضعیف تر است)

بررسی کلمه semicolon

اسم ( noun )
• : تعریف: a punctuation mark (;) used to separate independent clauses within a sentence, indicating a less distinct break than that marked by a period, or used to separate clauses or phrases containing commas.

واژه semicolon در جمله های نمونه

1. A semicolon following a prompt string is an acceptable alternative to a comma.
[ترجمه ترگمان]نقطه و ویرگول پس از یک نخ، یک جایگزین قابل‌قبول برای یک کاما است
[ترجمه گوگل]یک semicolon زیر رشته فوری یک جایگزین قابل قبول برای کاما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A spurious semicolon has lost its defiant power to separate life from death.
[ترجمه ترگمان]نقطه و ویرگول باعث از دست دادن قدرت defiant برای جدا کردن زندگی از مرگ شده‌است
[ترجمه گوگل]سمیکولون جعلی قدرت قدرتمند خود را از دست داده است تا زندگی را از مرگ جدا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Using subscript comma and subscript semicolon notation a standard space-time derivative is written whilst a covariant derivative is written.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از ویرگول و semicolon subscript یک مشتق زمان - زمان استاندارد نوشته می‌شود در حالی که یک مشتق covariant نوشته می‌شود
[ترجمه گوگل]با استفاده از علامت کاما و زیرمجموعه علامت سمیکولن زیرنویس، یک مشتقۀ فضا-زمان معین استاندارد نوشته می شود در حالی که یک مشتق کواریانس نوشته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. W ...

مترادف semicolon

واوک و نقطه (اسم)
semicolon
نقطه و ویرگول بدین شکل ; (اسم)
semicolon

معنی کلمه semicolon به انگلیسی

semicolon
• punctuation mark consisting of a period over a comma (the mark ; )

semicolon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Qasem
علامت ویلگون و نقطه روی هم
؛
خیری
نقطه ویرگول این علامت ؛ ؛

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی semicolon
کلمه : semicolon
املای فارسی : سمیکلن
اشتباه تایپی : سثئهزخمخد
عکس semicolon : در گوگل

آیا معنی semicolon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )