برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1400 100 1

self serving declaration statement

معنی self serving declaration statement در دیکشنری تخصصی

self serving declaration statement
[حقوق] مطالبی که یکی از طرفین دعوی به نفع خود ابراز کند

self serving declaration statement را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی self serving declaration statement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )