برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

self plagiarism

بررسی کلمه self plagiarism

اسم ( noun )
• : تعریف: combined form of plagiarism.

self plagiarism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیررضا مبینی
از‌خویشتن‌/خویش‌دزدی یا خویش‌دزدی
این دو واژه پیشنهاد من است.
ازخویش‌دزدی زمانی روی می‌دهد که نویسنده یا شاعر بخشی از اثر خود را با ریخت دیگری بازبیافریند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی self plagiarism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )