برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

self fulfilling prophesy

self fulfilling prophesy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
پیشگویی معطوف به مقصود، پیش بینی معطوف به آرزو، پیشگویی صادقانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی self fulfilling prophesy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )