برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

self confident

/ˈselfˈkɑːnfədənt/ /selfˈkɒnfɪdənt/

مطمئن بخود

معنی کلمه self confident به انگلیسی

self confident
• someone who is self-confident behaves confidently because they feel sure of their abilities or worth.

self confident را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید
اعتماد به نفس
علی اسکندری
با اعتماد به نفس (صفت)
Example: Ali is a self-confident football player.
نیما محمدیان
اعتماد به نفس
A.H.S.A
اعتماد داشتن به خود -
Adele
با اعتماد بنفس ، مطمئن از خود،
Hadi
متکی به خود
نیلوفر
مطمءن بخود
اسما
کسی که از خودش مطمئن است
با اعتماد به نفس
طاها تمسکی
با اعتماد به نفس
trusting in one's abilities, qualities, and judgment
Lilidian
کلمهconfidentبه تنهایی به معنای رازدارمیباشد،وقتی باselfهمراه شدبه معنای شخصی که به خودش اعتمادداردکه رازشمارافاش نمیکند،یعنی به خودش باورداردکه دهن لق نیست پس دراینجامعنای ادم مورداعتمادبرای گفتن رازهم معنامیشود.
Fateme
دارای اعتماد به نفس
Summer girl
اعتماد به نفس،اعتماد به خود
:)
خود باوری_ب خود اعتقاد داشتن
صبایی
کسی که به توانایی های خودش اطمینان داره
متضاد insecure
Mitra
شخصی که اعتماد بنفس داره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی self confident

کلمه : self confident
املای فارسی : سلف کنفیدنت
اشتباه تایپی : سثمب زخدبهیثدف
عکس self confident : در گوگل

آیا معنی self confident مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )