برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

self affected

/ˈselfəˈfektəd/ /selfəˈfektɪd/

خود پسند، تن اسا

self affected را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی self affected
کلمه : self affected
املای فارسی : سلف اففکتد
اشتباه تایپی : سثمب شببثزفثی
عکس self affected : در گوگل

آیا معنی self affected مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )