برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

self advancement

/ˈselfədˈvænsmənt/ /selfədˈvɑːnsmənt/

پیروی از منافع شخصی، خودفرازبری، پیشروی نفس، جلوبری خویشتن، خود پیش بری

بررسی کلمه self advancement

اسم ( noun )
• : تعریف: the act or process of promoting oneself or one's own interests.
مشابه: interest

self advancement را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی self advancement
کلمه : self advancement
املای فارسی : سلف ادونکمنت
اشتباه تایپی : سثمب شیرشدزثئثدف
عکس self advancement : در گوگل

آیا معنی self advancement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )