برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1611 100 1
شبکه مترجمین ایران

self actualization


خودشکوفایی

معنی self actualization در دیکشنری تخصصی

self actualization
[ریاضیات] نیاز های خودگرایانه، نیاز به خودیابی

self actualization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دد
این یک رادیو تو last and damend هست self actulazion
نوشین والافر
خود تجلی گری
علی داد
کمال گری
سميه
خودشكوفايي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی self actualization

کلمه : self actualization
املای فارسی : سلف اکتوالیزتین
اشتباه تایپی : سثمب شزفعشمهظشفهخد
عکس self actualization : در گوگل

آیا معنی self actualization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )