برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1732 100 1
شبکه مترجمین ایران

seer

/ˈsiːr/ /sɪə/

معنی: پیش بینی کننده، غیب گو، بیننده، پیغمبر
معانی دیگر: بینا، غیب بین، (یکان وزن در هند و ایران و چند کشور مجاور - در هند برابر است با 2/06 پوند یا 0/933 کیلوگرم) سیر

بررسی کلمه seer

اسم ( noun )
(1) تعریف: someone who predicts the future, esp. by supernatural means; prophet.
مترادف: augur, fortuneteller, prophet, prophetess, soothsayer, visionary
مشابه: clairvoyant, foreseer, oracle, psychic

(2) تعریف: someone thought to be exceptionally wise.
مترادف: oracle, sage
مشابه: guru, master, mentor

(3) تعریف: one who sees.
مشابه: beholder, observer, perceiver

واژه seer در جمله های نمونه

1. Many hailed him as a seer, who understood his nation's innermost hopes and fears.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از او به عنوان یک seer که درونی‌ترین امیدها و ترس‌های کشورش را درک کرده بودند، او را مورد ستایش قرار دادند
[ترجمه گوگل]بسیاری از او را به عنوان یک فریبنده تشویق کردند، که امیدهای و ترس های درونی ترین ملت را درک می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The seer was ready with his answer.
[ترجمه ترگمان]پیشگو با جوابش آماده بود
[ترجمه گوگل]فریزر با پاسخ خود آماده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A seer was troubled when he became famous and the people started to throng to him.
[ترجمه ترگمان]یک غیب گو وقتی مشهور شد که او مشهور شد و مردم شروع به هجوم به او کردند
[ترجمه گوگل]زمانی که مشهور شد، فریاد می زد و مردم شروع به خندیدن به او کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Another seer who forecast a Tory majority - without compromising his impartiality - was Sir Robin Day.
[ترجمه ترگمان]یک seer دیگر که اکثریت حزب محافظه‌کار را پیش‌بینی می‌کند - بدون این که بی‌ ...

مترادف seer

پیش بینی کننده (اسم)
anticipant , seer
غیب گو (اسم)
python , augur , seer , delphic oracle , haruspex , necromancer , delphian oracle
بیننده (اسم)
seer , bystander , viewer , spectator , looker on
پیغمبر (اسم)
seer , prophet

مخفف seer

عبارت کامل: Seasonal Energy Efficiency Ratio
موضوع: عمومی
نسبت راندمان انرژی فصلی

معنی کلمه seer به انگلیسی

seer
• one who sees; prophet, fortuneteller, soothsayer
• a seer is a person who tells people what will happen in the future; an old-fashioned word.
seer of visions
• prophet, seer, clairvoyant, soothsayer, oracle

seer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کاربر آبادیس
پیشگو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی seer

کلمه : seer
املای فارسی : صئر
اشتباه تایپی : سثثق
عکس seer : در گوگل

آیا معنی seer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )