برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1651 100 1
شبکه مترجمین ایران

secret

/ˈsiːkrət/ /ˈsiːkrɪt/

معنی: سر، رمز، راز، دستگاه سری، مجهول، مخفی، اسرار امیز، سرپوشیده، نهان، پوشیده، رمزی، نهانی، محرمانه، پنهان
معانی دیگر: نهفت، دور افتاده، دور از دسترس، خلوت، پنهانی، رازین، نهانکار، نهان ساز، مخفی کار (کسی که کارهای خود را مخفی نگه می دارد)، مرموز، خارج از فهم بشر، اسرارآمیز، نادانسته، نامعلوم، ناشناخته، ناآشکار، نهفته، ناهویدا، درونی

بررسی کلمه secret

صفت ( adjective )
(1) تعریف: concealed from others; private.
مترادف: confidential, covert, hidden, hush-hush, private
متضاد: public
مشابه: arcane, backdoor, clandestine, closet, intimate, stealthy, surreptitious, under-the-table, undercover

- She keeps her valuables hidden in a secret place.
[ترجمه یک دوست] او دارایی های با ارزش خود را در یک جای محرمانه نگه می دارد
|
[ترجمه سلام] او دارایی خود را در جاهای پنهان کرده
|
[ترجمه ترگمان] اشیا گران بها را در جای مخفی نگه می‌دارد
[ترجمه گوگل] او دارایی های خود را در مکان مخفی پنهان می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: kept from all except those involved.
مترادف: confidential, inside, private, privileged
متضاد: open
مشابه: arcane, clandestine, coded, covert, cryptic, esoteric, exclusive, intimate, occult, of ...

واژه secret در جمله های نمونه

1. secret documents
اسناد محرمانه

2. secret joy
شادی درونی

3. secret files
پرونده‌های سری

4. secret parts
اندام‌های تناسلی

5. a secret enemy
دشمن ناشناخته

6. a secret hideaway
نهانگاه دور افتاده

7. a secret meeting
ملاقات سری

8. a secret message
پیام سری

9. a secret place
محل مخفی

10. dread secret weapons
سلاح‌های مخوف سری

11. his secret activities
فعالیت‌های مرموز او

12. his secret testimony before the grand jury
شهادت محرمانه‌ی او در جلسه‌ی هیات منصفه عالی

13. the secret burning down of factories was one of the many acts of sabotage by german agents
آتش زدن مخفیانه‌ی کارخانه‌ها یکی از چندین نوع خرابکاری عوامل آلمانی بود.

14. the secret died with her
آن راز با او به گور سپرده شد.

15. the secr ...

مترادف secret

سر (اسم)
slide , secret , edge , end , mystery , point , acme , top , head , tip , inception , beginning , chief , origin , apex , vertex , cover , corona , incipience , headpiece , extremity , glide , piece , flower , lid , pate , noddle , pash , plug , inchoation , lead-off , nob , noggin , sliding
رمز (اسم)
secret , mystery , token , sign , trick , crypt , code , riddle , cipher , symbol , enigma , cryptogram
راز (اسم)
secret , mystery , paint , hedgehog , secrecy
دستگاه سری (اسم)
secret
مجهول (صفت)
secret , passive , unknown , unbeknown
مخفی (صفت)
hidden , invisible , secret , undercover , closet , furtive , clandestine , hush-hush , perdu , perdue
اسرار امیز (صفت)
secret , mysterious , orphic , occult , cloak-and-dagger , gnostic , numinous
سرپوشیده (صفت)
secret , covered , lidded
نهان (صفت)
secret , covert , ulterior , stealth , recondite
پوشیده (صفت)
secret , latent , private , occult , overcast , covert , recondite , impenetrable
رمزی (صفت)
secret , mystic , allegorical , figurative , coded , symbolic , encoded , cryptic , esoteric , undercover , backstairs , furtive , occult , emblematic , runic
نهانی (صفت)
secret , surreptitious , subterranean , undercover , backstairs , potential , furtive , underhand , occult , gnostic , subterraneous
محرمانه (صفت)
tete-a-tete , secret , surreptitious , private , arcane , confidential , closed , esoteric , backstage , hush-hush
پنهان (صفت)
hidden , abstruse , secret , latent , back-door , surreptitious , cryptic , furtive , hugger-mugger , perdu , perdue

معنی عبارات مرتبط با secret به فارسی

مامور مخفی، جاسوس
ballot australian : رای مخفی، ورقه رای مخفی دارای اسامی چاپی کاندیداها
پرونده های سری
اندام های تناسلی
پلیس مخفی، پلیس امنیتی، سازمان پلیس مخفی، سازمان کاراگاهی
(اداره یا سازمان) بازرسی نهانی، دستگاه محرمانه دولت
اعتبار سری دولت
انجمن سری
گناه ناجوری کردی
نهانی، پنهانی، زیرجلی، مخفیانه
راز نگهداشتن، رازداری کردن
(چیزی را) مخفی نگاه داشتن، رازداری کردن، سری کردن
رازراپوشیده نگاهدار، این رازرافاش نکن
راز آشکار، سر افشا شده
رازی را (با کسی) ...

معنی secret در دیکشنری تخصصی

secret
[برق و الکترونیک] سری ، محرمانه
[حسابداری] فرمول سری (ساخت)
[برق و الکترونیک] الگوریتم کلید رمز سری
[حسابداری] اندوخته های مخفی یا پنهان
[حقوق] شریک سری، شریک مخفی
[حسابداری] اندوخته های مخفی

معنی کلمه secret به انگلیسی

secret
• information that is confidential or classified; mystery, unexplained phenomenon; method or procedure that is known only by a select group of people
• classified, confidential; clandestine, covert; hidden, latent
• something that is secret is known about by only a small number of people, and is not told or shown to anyone else.
• you use secret to describe someone who does something that they do not tell other people about.
• if you do something in secret, you do it without anyone else knowing.
• a secret is a fact that is known by only a small number of people, and is not told to anyone else.
• if a way of behaving is the secret of achieving something, it is the best way or the only way to achieve it, and it is only known by a few people.
• see also open secret.
secret affair
• secret love story, romance that people are unaware of
secret agent
• agent that people are unaware of
• a secret agent is a person employed by a government to find out the secrets of other governments, or to do secret work against organizations which threaten their government.
secret ballot
• voting by sealed envelope
secret clause
• classified paragraph, piece of text which is secret
secret code
• secret number, undisclosed code, private number
secret document
• classified document, document containing sensitive or secret information
secret elections
• election by secret voting, election by secret ballot
secret language
• mysterious language, language that is hidden or not well known
secret partner
...

secret را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ناشناس
معنیش یعنی اسرار امیز
حسین سالک نژاد
Must not be knwon
ایما
حرف یا حرکت رمزی
Delaram
سلام لطفا مثال بذارید
She never tells me her secrets
شبنم
he didn't reveal his secret
اورازش را آشكار نساخت
he felt a little guilty
he is giving me a hard time
جواد
if a part of an animal or plant secretes a liquid substance, it produces it
The toad’s skin secretes a deadly poison.ترشح كردن، تراوش كردن
حدیث ایران
سر- راز- رمز
SuperSU
مشکوک
آتنا صابرنژاد
A secret is not or must not be knownby other people
Yasaman
Something that is not or must not be known by other people
پارسا اکبری
to form and give off
ترشح کردن
🖤Ayda🖤
راز،رمز
مصطفیMostafa110ali@gmail.com
مخفی کار
پنهانکار
کسی که از دیدگاه دستگاه قضایی چیزی را مخفی می کند
ترکان
ناشناس_مخفی
tinabailari
راز
you won't tell anyone my secret
تو به کسی راز من را نخواهی گفت 📃
Sadra
اسرار آمیز
سری
مخفی
مریم
رمز.
راز
.Ali.BARCA.CHERAGHI
رمز و راز
helena.r
راز
اسرار آمیز
Sahar
معنی secret به انگلیسی 👇👇

A secret is not orvmustv not to known by other people.

معنی فارسی
راز ، سری or مخفی

Sentence on secret👇👇

راز :

Women can keep a secret when they don't know it is one.

سر :

And if ever you should love,never let your secret escape you!

مخفی :

His made up his mind to keep his plane secret.

🌟Finish🌟
kourosh
some thing that you do not tell other people
شایلین سماوات
معنی به فارسی : راز ، رمز
مثال : She knows my secret
اون دختر/خانم راز من رو میدونه
مثال : Sara don't want to anyone knows her secret
سارا نمی خواهد که کسی رازش رو بفهمه/بدونه
Aylin
مخفی
پارسا حیدری
رمز
Mystery

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی secret

کلمه : secret
املای فارسی : سکرت
اشتباه تایپی : سثزقثف
عکس secret : در گوگل

آیا معنی secret مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )