برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1390 100 1

secondary planet


پیرو، همراه، ملتزم، انگل، قمر، اقمار، ماه

معنی کلمه secondary planet به انگلیسی

secondary planet
• planet that revolves around the primary planets as satellites and simultaneously revolve with it about the sun

secondary planet را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی secondary planet
کلمه : secondary planet
املای فارسی : سکندری پلنت
اشتباه تایپی : سثزخدیشقغ حمشدثف
عکس secondary planet : در گوگل

آیا معنی secondary planet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )