برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1399 100 1

seafarer

/ˈsiːˌferər/ /ˈsiːfeərə/

معنی: ملوان، دریا نورد، بحر پیما
معانی دیگر: ناوی

بررسی کلمه seafarer

اسم ( noun )
(1) تعریف: someone who works on a seagoing boat; sailor.
مشابه: mariner

(2) تعریف: someone who travels extensively on seagoing boats.

واژه seafarer در جمله های نمونه

1. The Estonians have always been seafarers.
[ترجمه ترگمان]استونیایی ها همیشه \"seafarers\" بودن
[ترجمه گوگل]استونی ها همیشه دریانورد هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Seafarers who landed there thought they saw a great chain of mountains and heard the roaring of lions from them.
[ترجمه ترگمان]seafarers که در آنجا فرود می‌آمدند، سلسله بزرگ کوه‌ها را دیدند و صدای غرش شیرها را شنیدند
[ترجمه گوگل]دریانوردانی که در آن جا فرود آمدند، فکر کردند که یک زنجیره ای بزرگ از کوه ها را می بینند و صدای شیرهای آنها را شنیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A further hazard with which seafarers had to contend was mines.
[ترجمه ترگمان]یک خطر بیشتر که دریانوردان مجبور بودند ادعا کنند مین است
[ترجمه گوگل]یک خطر بیشتر که دریانوردان مجبور به جنگ بودند، معادن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The competent authority should promptly inform the seafarer of the right to make such a request.
[ترجمه ترگمان]صلاحیت صلاحیت دار باید فورا به اطلاع صحیحی از حق ایجاد چنین د ...

مترادف seafarer

ملوان (اسم)
gob , sailor , seaman , seafarer , mariner , sailer , jack tar , leatherneck , sailorman
دریا نورد (اسم)
sailor , seafarer , mariner , sailer , navigator , seagoing , shipper , seagoer
بحر پیما (اسم)
seafarer

معنی کلمه seafarer به انگلیسی

seafarer
• sailor, seaman, mariner
• a seafarer is someone who works at sea; an old-fashioned word.

seafarer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
دریانورد
a person who regularly travels by sea; a sailor.
A seafarer’s mental fatigue or stress is a direct result of the environment that he or she operates in

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی seafarer
کلمه : seafarer
املای فارسی : سیفرر
اشتباه تایپی : سثشبشقثق
عکس seafarer : در گوگل

آیا معنی seafarer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )