برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sea purse

/ˈsiːˈpɜːrs/ /siːpɜːs/

(برخی کوسه ماهی ها و ستاره ماهی ها) تخمدان، کیسه ی تخم، seapuss گرداب دریا

sea purse را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sea purse
کلمه : sea purse
املای فارسی : سعا پورس
اشتباه تایپی : سثش حعقسث
عکس sea purse : در گوگل

آیا معنی sea purse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )