برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1470 100 1

screen out

واژه screen out در جمله های نمونه

1. We hastily improvised a screen out of an old blanket.
[ترجمه ترگمان]ما با عجله یک پرده از یک پتوی کهنه تهیه کردیم
[ترجمه گوگل]ما یک ستاره را از یک پتو قدیمی تکان دادیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sun lotions screen out damaging ultraviolet light.
[ترجمه غزل] ضد آفتابها از آسیب اشعه ماورا بنفش ممانعت میکنند
|
[ترجمه ترگمان]ضد عفونی کردن خورشید به نور فرابنفش آسیب می‌رساند
[ترجمه گوگل]لکه های خورشیدی از لامپ های نور ماورای بنفش جلوگیری می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. An answering service can screen out nuisance calls.
[ترجمه مریم] سرویس پاسخگویی میتواند تماس های مزاحم را فیلتر کند.|
[ترجمه ترگمان]یک سرویس پاسخ می‌ت ...

معنی کلمه screen out به انگلیسی

screen out
• remove, filter, sift

screen out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حجت رستمی
to not accept someone because checks show that they are not suitable to do a job
نیما وکیل زاده
حذف کردن، بیرون کشیدن، فیلتر کردن، بیختن
مصطفی
جلوگیری کردن از عبور چیزها یا افراد مضر یا نامناسب، فیلتر کردن
jahanaks.blog.ir
غربال کردن
فیلتر کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی screen out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران