برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

screaming

/ˈskriːmɪŋ/ /ˈskriːmɪŋ/

معنی: بی نهایت
معانی دیگر: جیغ زننده، جارزن، جیغ جیغو، اهل جیغ و داد، تکان دهنده، چشمگیر، شگفت آور، فریاد زننده، بفریاد اورنده، روده برکننده، جالب، جلوه گر، عالی

بررسی کلمه screaming

صفت ( adjective )
(1) تعریف: producing or uttering screams.

(2) تعریف: boldly attracting attention.

- a screaming newspaper headline
[ترجمه ترگمان] یک تی‌تر روزنامه،
[ترجمه گوگل] یک روزنامه جنجالی روزنامه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: (informal) provoking screams, esp. of laughter.
اسم ( noun )
مشتقات: screamingly (adv.)
• : تعریف: the act or noise of one that screams.

واژه screaming در جمله های نمونه

1. our growing cities are screaming for water
شهرهای در حال رشد ما برای آب فریاد می‌زنند.

2. The kids were screaming with delight.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها از خوشحالی جیغ می‌زدند
[ترجمه گوگل]بچه ها با لذت جیغ کشیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The women were screaming and in a frenzy to get home.
[ترجمه ترگمان]زن‌ها جیغ می‌کشیدند و دیوانه‌وار به خانه برمی‌گشتند
[ترجمه گوگل]زنان فریاد می کشیدند و به دیوانگی می آمدند تا به خانه بروند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Will found himself immediately surrounded by screaming fans.
[ترجمه ترگمان]ویل خود را در محاصره طرفداران جیغ و فریاد یافت
[ترجمه گوگل]خود را بلافاصله توسط طرفداران فریاد محاصره خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He covered her mouth to stop her from screaming.
[ترجمه ترگمان]دهانش را پوشیده بود تا از جیغ و فریاد جلوگیری کند
[ترجمه گوگل]او دهان خود را برای جلو ...

مترادف screaming

بی نهایت (صفت)
extreme , intolerable , screaming

معنی عبارات مرتبط با screaming به فارسی

(خودمانی) ناراحتی عصبی شدید

معنی کلمه screaming به انگلیسی

screaming
• shrieking, screeching; shouting, yelling; striking, noticeable; hilarious, extremely funny (slang)
screaming with laughter
• i am laughing loudly, i am laughing uncontrollably, swl (internet chat slang)

screaming را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dorsa
جیغ زدن
جیغ کشیدن
جیغ جیغو
علیرضا
جار و جنجال راه انداختن
پارسا حیدری
جیغ جیغو
azade
نق نقو
ونوس
Scream و screaming هر دو به معنای جیغ زدن هستند.
نیلوفر نیک کار
بی نهایت, بیش از حد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی screaming

کلمه : screaming
املای فارسی : سکریمینگ
اشتباه تایپی : سزقثشئهدل
عکس screaming : در گوگل

آیا معنی screaming مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )