برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

scratch your head

scratch your head را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پوریا برزعلی
درباره مسئله ای غامض به دقت فکر کردن
English User
تو فکر بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی scratch your head مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )