برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

scientific basis

scientific basis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
مبنای علمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی scientific basis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )