برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

scenario

/səˈnerioʊ/ /sɪˈnɑːrɪəʊ/

معنی: متن یانمایشنامه فیلم سینمایی، زمینه یا طرح راهنمای فیلم صامت
معانی دیگر: فیلمنامه، سناریو، (نمایش و اپرا و غیره) خلاصه داستان و شرح شخصیت ها، کوته نوشت، درجمع دستور نوشته ورود وخروج بازیگران نمایش

بررسی کلمه scenario

اسم ( noun )
حالات: scenarios
(1) تعریف: a detailed outline or summary of a play, film, or book.
مشابه: sketch

- I'm working on a scenario for a new play.
[ترجمه نیکاخواجه زاده] من دارم روی سناریوی نمایشنامه ی جدیدکارمیکنم
|
[ترجمه ترگمان] من روی یک سناریو برای یک نمایش جدید کار می‌کنم
[ترجمه گوگل] من در یک سناریوی برای یک بازی جدید کار می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a shooting script for the making of a film; screenplay.

- The director wanted some last-minute changes to the scenario before the start of filming.
[ترجمه ترگمان] کارگردان قبل از شروع فیلم برداری چند دقیقه به سناریو نیاز داشت
[ترجمه گوگل] مدیر پیش از شروع فیلمبرداری، برخی از تغییرات در آخرین لحظه را به سناریوی خواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) ...

واژه scenario در جمله های نمونه

1. Imagine a scenario where only 20% of people have a job.
[ترجمه امیر] یک سناریوی تصور کنید که تنها 20 درصد مردم شاغل هستند
|
[ترجمه ترگمان]یک سناریو را تصور کنید که در آن تنها ۲۰ % از مردم شغل دارند
[ترجمه گوگل]تصور کنید یک سناریو که فقط 20 درصد از مردم کار می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The more likely scenario is that the president will resign and an election will be held.
[ترجمه ترگمان]محتمل‌ترین سناریوی این است که رئیس‌جمهور استعفا خواهد داد و انتخابات برگزار خواهد شد
[ترجمه گوگل]سناریو احتمالا این است که رئیس جمهور استعفا داده و انتخابات برگزار خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Discovering your child takes drugs is a nightmare scenario for most parents.
[ترجمه مریم:ع] اینکه بفهمی فرزندت مواد مصرف می کند سناریوی وحشتناکی برای اکثر والدین است|
...

مترادف scenario

متن یانمایشنامه فیلم سینمایی (اسم)
scenario
زمینه یا طرح راهنمای فیلم صامت (اسم)
scenario

معنی scenario در دیکشنری تخصصی

scenario
[سینما] سناریو - فیلمنامه
[کامپیوتر] سناریو
[سینما] ویراستار

معنی کلمه scenario به انگلیسی

scenario
• script, storyline, synopsis of a plot
• if you talk about a likely or possible scenario, you are talking about the way in which a situation may develop.
• the scenario of a film is a piece of writing that gives an outline of the story; a technical use.
fixed scenario
• sequence of events which is predictable, situation that repeats itself
possible scenario
• future series of events that could possibly happen
pre arranged scenario
• series of events that have been arranged ahead of time
testing scenario
• detailed outline of the conditions under which testing will be carried out

scenario را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
داستان فیلم
فارسی را پاس بداریم.
وضعیت های محتمل
معمولا خوشبینانه، متوسط و بدبینانه
شاهین حسینی راد
مورد، موارد
نقوی
داستان‌واره
حسین رحمانی
موقعیت
سید صیاد
مباحثه تجارتی
سید صیاد
بحث تجارت اداره جهانی
التن قاسمپور
سناریو،فیلمنامه
مهدی باقری
شرایط و موقعیتی که احتمال اتفاق افتادن داره
حامد
شرح (در حسابداری)
مثال: Transaction scenario: Create Payment
معنی: شرح معامله: ایجاد پرداخت
Majid Hajatmand
فرض ، پیش فرض
با چنین فرضی آینده ......In such a future scenario
علیرضا خلیلیان
رویدادنما: این واژه در استفاده معمول به معنی روایت و خلاصه رمان، فیلم و داستان است. اما در کاربرد فنی به معنی خلاصه یا سیر مورد انتظار یا مفروضی از دنباله رویدادها است. به‌همین دلیل معادل �رویدادنما� را برای آن پیشنهاد می‌کنیم.
کتاب
فرض قبلی
ناصر خسروی
�رزم‌نامه� در زمینه نظامی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی scenario

کلمه : scenario
املای فارسی : سناریو
اشتباه تایپی : سزثدشقهخ
عکس scenario : در گوگل

آیا معنی scenario مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )