برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1397 100 1

scattergood

/ˈskætərˌɡʊd/ /ˈskætərˌɡʊd/

معنی: دست و دل باز، ولخرج، مسرف، تلف کار
معانی دیگر: آدم ولخرج، spendthrift : ولخرج

مترادف scattergood

دست و دل باز (اسم)
spendthrift , scattergood
ولخرج (اسم)
spendthrift , profligate , prodigal , scattergood
مسرف (اسم)
spendthrift , prodigal , scattergood
تلف کار (اسم)
spendthrift , scattergood

scattergood را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
ولخرج
a person who spends possessions or money extravagantly or wastefully; spendthrift.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی scattergood
کلمه : scattergood
املای فارسی : سکترگود
اشتباه تایپی : سزشففثقلخخی
عکس scattergood : در گوگل

آیا معنی scattergood مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )