برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1399 100 1

scarves


جمع واژه ی: scarf

بررسی کلمه scarves

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: a pl. of scarf.

واژه scarves در جمله های نمونه

1. the weather was cold and we were all muffled up in scarves
هوا سرد بود و ما همه شال گردن پیچیده بودیم.

2. The kids were bundled up in coats and scarves.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها شال و شال به تن داشتند
[ترجمه گوگل]بچه ها در کت و شال گردن جمع شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He cancelled the indent for silk scarves.
[ترجمه ترگمان]او the را برای شال گردن بندی لغو کرد
[ترجمه گوگل]او جایگزین روسری ابریشم را لغو کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Peasant women with scarves around their heads were working in the fields.
[ترجمه ترگمان]زنان دهاتی روسری بر سر داشتند و در مزارع کار می‌کردند
[ترجمه گوگل]زنان دهقان با روسری در اطراف سرشان در این زمینه کار می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. People sat bundled up in scarves, coats, and boots.
[ترجمه ترگمان]مردم خود را روی شال گردن، coats و چکمه جمع کرده بودند
[ترجمه گوگل]مردم نشسته ب ...

معنی کلمه scarves به انگلیسی

scarves
• scarves is a plural of scarf.

scarves را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mohammad
شالگردن ها
mohammad
شالگردن ها
Spider man
شالگردن
محمد حیدری
روسری ها, شال گردن ها, شال های زنانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی scarves
کلمه : scarves
املای فارسی : سکروس
اشتباه تایپی : سزشقرثس
عکس scarves : در گوگل

آیا معنی scarves مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )