برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

scale insect

/ˈskeɪlˈɪnˌsekt/ /skeɪlˈɪnsekt/

(انواع حشراتی که جنس ماده ی آنها ماده ی فلس مانندی ترشح می کند و زیر آن تخم می گذارد) خستر لاک زا، حشره ی لاک زا

بررسی کلمه scale insect

اسم ( noun )
• : تعریف: any of numerous four-winged sucking insects, the females of which cover themselves with a round, waxy scale, under which they live on plants and deposit their eggs.

معنی کلمه scale insect به انگلیسی

scale insect
• type of insect that attaches itself to a plant and feeds on the leaves

scale insect را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی scale insect

کلمه : scale insect
املای فارسی : آزنه ئعنسکت
اشتباه تایپی : سزشمث هدسثزف
عکس scale insect : در گوگل

آیا معنی scale insect مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )