برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1565 100 1
شبکه مترجمین ایران

scale factor

/ˈskeɪlˈfæktər/ /skeɪlˈfæktə/

معنی: مقیاس گذاری
معانی دیگر: پیمایش

واژه scale factor در جمله های نمونه

1. Each of these is modified by a scale factor to adjust the agreement between the model and the real world.
[ترجمه ترگمان]هر یک از این روش‌ها به وسیله یک فاکتور مقیاس برای تطبیق توافق بین مدل و دنیای واقعی تغییر می‌کند
[ترجمه گوگل]هر یک از این ها با یک عامل مقیاس برای تعدیل توافق بین مدل و دنیای واقعی اصلاح می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The displacement scale factor (DSF) represents the correlation between the displacement voltages from the transducer to the actual position of center plate of the transducer.
[ترجمه ترگمان]فاکتور مقیاس جابجایی (DSF)همبستگی بین ولتاژهای جابجایی از مبدل به موقعیت واقعی صفحه مرکز مبدل را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]فاکتور مقیاس جابجایی (DSF) نشان دهنده همبستگی بین ولتاژ جابجایی از مبدل و موقعیت واقعی صفحه مرکز مبدل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Distribution capacitance on transmission line often alters with scale factor and phase of microsyn AC output.
[ترجمه ترگمان]ظرفیت توزیع در خط انتقال اغلب با فاکتور مقیاس و فاز خروجی AC AC تغییر می‌کند
[ترجمه گوگل]ظرفیت توزیع در خط انتقال اغلب با عامل مقیاس و فاز خروجی میکروسین AC تغییر می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف scale factor

مقیاس گذاری (اسم)
scaling , scale factor

معنی scale factor در دیکشنری تخصصی

scale factor
[عمران و معماری] ضریب مقیاس - ضریب اندازه
[کامپیوتر] ضریب مقیاس
[برق و الکترونیک] ضریب مقیاس عامل ضریب در مقدار خوانده شده روی دستگاه اندازه گیری یا جواب حل مسئله برای بدست آوردن مقدار نهایی واقعی ، هنگامی که عامل مقیاس متناظری در ابتدا مقدار را در محدوده ی دستگاه اندازه گیری یا کامپیوتر قرار داده باشد .
[زمین شناسی] ضریب مقیاس - الف) ضریبی برای کاهش فاصله بدست آمده از یک نقشه، از طریق محاسبه یا مقیاس بندی نسبت به فاصله حقیقی بر روی خط مبنای نقشه.
[ریاضیات] ضرب مقایسه
[ریاضیات] ضریب مقایسه ی تبدیل همدیس
[برق و الکترونیک] ضریب مقیاس جریان

scale factor را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی scale factor

کلمه : scale factor
املای فارسی : آزنه فاکتور
اشتباه تایپی : سزشمث بشزفخق
عکس scale factor : در گوگل

آیا معنی scale factor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )