برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1439 100 1

sb

بررسی کلمه sb

اسم و ( noun, abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "Senate bill."

واژه sb در جمله های نمونه

1. The man was on trial for killing sb.
[ترجمه ترگمان]مرد به جرم کشتن sb محاکمه شد
[ترجمه گوگل]این مرد برای محکوم کردن اسب مورد محاکمه قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If sb. says sth. that you do not hear, you can say "I beg your pardon?" or " Pardon?" so they will say it again.
[ترجمه ناهید عطائیان] اگر شخصی جمله ای میگوید که شما متوجه نمیشوید؛ میتوانید بگوئید" از شماعذر میخواهم. "ویا بگوئید"عذر میخواهم." به اینصورت آنها جمله اشان را تکرار خواهند کرد.
|
[ترجمه ناهید عطائیان] اگر کسی چیزی میگوید که شما متوجه نمی شوید؛ میتوانید بگوئید:" عذر میخواهم." اینطوری آنها دوباره خواهند گفت.|
[ترجمه ترگمان]اگر sb sth می‌گوید که می‌شنوید، شما می‌توانید بگویید \" من از شما پوزش می‌خواهم؟ یا \" ببخشید؟ بنابراین آن‌ها دوباره آن را خواهند گفت
[ترجمه گوگل]اگر سو می گوید استه که شما نمی شنوید، می توانید بگویید: 'عذر خواهی می کنم؟' یا 'ببخشید؟' بنابراین آنها دوباره می گویند
[ترجمه شما] ...

معنی sb در دیکشنری تخصصی

[شیمی] آنتیموان - عنصر شیمیایی نقره فام و زودشکن و داراى ساختمانی بلورین
[برق و الکترونیک] stilb-استیلب واحد CGS روشنایی برابر با 1cd/cm2 . واحد si روشنایی که کاندلا بر متر بربع است ، ترجیح داده می شود . - antimony-انتیموان عنصر فلزی با عدد اتمی 51 و وزن اتمی 121/75 . به عنوان آلاینده ی دهنده برای تبدیل سیلسیم به ماده ی نوع ان به کار می رود . همچنین ترکیب آنتیمونیدایندیم از آن ساخته می شود که یک نیم رسانای مهم در مقاومتهای مغناطیسی و آشکار سازهای زیر قرمز است .
[زمین شناسی] آنتیموان - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Antimony - شماره اتمی :51 - وزن اتمی :121.75 - آرایش الکترونی :2-8-18-18-5 - نوع عنصر :فلزات - گروه جدول تناوبی :15 - VA - دوره جدول تناوبی :5

sb را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

R&H
مخفف کلمه somebody به معنی کسی یا فردی
reza
مخففsomebodyبه معنی کس یا کسی
آیدا
معنی جمله near:close to sb or sth not far fram چیه و sb و sth مخفف چی هستن در جمله؟
ryhn
server based
چکاوک
در شیمی Sb، علامت اختصاری عنصر آنتیموان است.
Mani
فاعل - sub - subject
فاطمه بابایی
Sb مخففsomebody
behzad poshtdar
در دیکشنری ها مخفف somebody است.
Afsaneg kishani
مخففsomebody
علی باقری
sb: [ اصطلاح تیر اندازی]واژه sb مخفف کلمه side bolt و به سلاحی که گلنگدن یا دستگیره آتش آنها در بغل یا کنار آن قرار دارد که بیشترین نوع انواع گلوله زنی در این دسته قراردارند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )