برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1359 100 1

say when


بگو کی (دست نگه دارم)

معنی کلمه say when به انگلیسی

say when
• tell what time to do (something)

say when را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
used to ask someone to tell you when to stop pouring them a drink or serving them food because they have got enough
مهربانو
هر وقت بس شد بگو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی say when
کلمه : say when
املای فارسی : سعی‌ وهن
اشتباه تایپی : سشغ صاثد
عکس say when : در گوگل

آیا معنی say when مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )