برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1730 100 1
شبکه مترجمین ایران

sawyer

/ˈsɔɪər/ /ˈsɔːjə/

معنی: اره کش، درخت ریشه کن شده و شناور
معانی دیگر: چوب بر، تخته ساز

بررسی کلمه sawyer

اسم ( noun )
(1) تعریف: someone who saws timber as an occupation.

(2) تعریف: any of a number of beetles with long antennae, whose larvae bore holes in the wood of coniferous trees.

واژه sawyer در جمله های نمونه

1. Tom Sawyer was an ordinary American boy who kept getting into trouble.
[ترجمه ترگمان]تام سایر یک پسر معمولی آمریکایی بود که به دردسر می‌افتاد
[ترجمه گوگل]تام سویر یک پسر معمولی آمریکایی بود که درگیر مشکلات شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Professor Sawyer was formally installed as President last Thursday.
[ترجمه ترگمان]پروفسور سایر روز پنجشنبه رسما به عنوان رئیس‌جمهور منصوب شد
[ترجمه گوگل]پروفسور ساویر رسما به عنوان رئیس جمهور آخرین پنج شنبه نصب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Elise and Sawyer say they have been the most frequent victims of harassment both on and off campus.
[ترجمه ترگمان]الیس و سایر می‌گویند که آن‌ها بیش‌ترین قربانی آزار و اذیت و آزار و اذیت را در محوطه دانشگاه گذرانده اند
[ترجمه گوگل]الیس و ساویر می گویند که آنها اغلب از آزار و اذیت در محوطه دانشگاه بوده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Reverend Sawyer says like everything else, his church is being hit by the recession.
[ترجمه ترگمان]جناب کشیش مثل همه چیز می‌گوید، کلیسا از ...

مترادف sawyer

اره کش (اسم)
sawyer
درخت ریشه کن شده و شناور (اسم)
sawyer

معنی کلمه sawyer به انگلیسی

sawyer
• woodcutter, one who cuts wood with a saw
tom sawyer
• boy hero of the book "the adventures of tom sawyer" by mark twain

sawyer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dark Light
تلفظ : سُ یِر
اسم مردانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی sawyer

کلمه : sawyer
املای فارسی : ساویر
اشتباه تایپی : سشصغثق
عکس sawyer : در گوگل

آیا معنی sawyer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )