برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1405 100 1

savings

/ˈseɪ.vɪŋz/ /ˈseɪ.vɪŋz/

بررسی کلمه savings

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: an amount of money that a person saves.

- She has savings of 2,000 dollars in her bank account.
[ترجمه ترگمان] او در حساب بانکی خود ۲،۰۰۰ دلار پس‌انداز کرده‌است
[ترجمه گوگل] او دارای پس انداز 2000 دلار در حساب بانکی خود است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه savings در جمله های نمونه

1. savings accounts accrue interest
به حساب‌های پس‌انداز بهره تعلق می‌گیرد.

2. a savings account
حساب پس‌انداز

3. people's savings rose sharply
پس‌اندازهای مردم ناگهان زیاد شد.

4. your savings earn an interest of five percent
به پس انداز شما سود پنج درصد تعلق می‌گیرد.

5. all my savings were wiped out
همه‌ی پس‌اندازهای من از بین رفت.

6. zarry hides her savings under the mattress
زری اندوخته‌های خود را زیر تشک پنهان می‌کند.

7. she plowed all her savings into the stock market
او همه‌ی اندوخته‌های خود را در بورس سهام به کار انداخت.

8. this company's foreign exchange savings
اندوخته‌های ارزی این شرکت

9. he banked all of his savings
همه‌ی پس انداز خود را در بانک گذاشت.

10. inflation has whittled away our savings
تورم اندوخته‌های ما را کم کرده است.

11. he has invested most of his savings in stocks
او بیشتر پس انداز خود را روی سهام سرمایه‌گذاری می‌کند.

12. i had to dip into my savings
مجبور شدم به پس‌ا ...

معنی عبارات مرتبط با savings به فارسی

(آمریکا) بانک پس انداز و مسکن، صندوق پس انداز تعاونی ورهنی
بانک پس انداز، قللک، صندوق پس انداز
اوراق قرضه، سهام قرضه

معنی کلمه savings به انگلیسی

savings
• money that has been saved by economizing, money that has been set aside
savings account
• bank account where funds are kept for the purpose of saving them and acquiring interest on them
savings and loan
• bank which gives loans
savings bank
• bank which allows customers to open savings accounts
savings bond
• governnment bond that is non-negotiable, government bond that cannot be purchased or sold once the original purchase is carried out; non-transferable registered bond issued by the unite states treasury in denominations of $50 to $10,000
savings certificate
• certificate that shows ownership and information about a savings account
savings commissioner
• supervisor of the amount of savings in an economy
savings deposit
• predetermined amount of money deposited into a bank account over a period of time in order to save money
savings encouragement law
• law that gives tax reductions to income from interest on savings and gives a tax exemption to income from stock trading on the stock exchange
savings function
• expression for savings in relation to the extent of available income (economics)
savings plan
• bank deposit where one is able to deposit money for set periods of time in return for interest
savings protection act
• law that ensures tax benefits for interest income from savings
savings withdrawals
• removing money from a savings account
...

savings را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کاربر آبادیس
پس انداز
savings account حساب پس انداز
کامران بهمنی
پس انداز
ذخیره مالی
محدثه فرومدی
صرفه‌جویی(ها)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی savings مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )