برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
sat - on

sat on

sat on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساناز
قرار گرفته
Sara
مسدود گذاشتن
Mini
منتظر بودن
Bunny Gonzales
He just sat on it
پشت گوش انداختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sat on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )