برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

sasquatch


(هیولای افسانه ای و انسان مانند که می گفتند در کوه های شمال غربی آمریکا زیست می کند) ساسکواچ

بررسی کلمه sasquatch

اسم ( noun )
• : تعریف: (sometimes cap.) a large hairy creature in human form, alleged to live in northwestern North America; bigfoot.

واژه sasquatch در جمله های نمونه

1. Elder Sasquatch:I don' know, but it can' t be good.
[ترجمه ترگمان]نمی‌دونم، اما نمی‌تونه خوب باشه
[ترجمه گوگل]ارشد ساسکاچ من نمی دانم، اما می تواند خوب باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I ran with a sasquatch because someone offered me 000,000 dollars.
[ترجمه ترگمان]من با یه غارنشین فرار کردم چون یه نفر بهم پیشنهاد دلار داده بود
[ترجمه گوگل]من با یک صندوق پستی فرار کردم چون کسی به من 000،000 دلار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You look like Chewbacca and Sasquatch had a baby. . .
[ترجمه ترگمان]تو یه جوری به نظر میای که انگار چوباکا و پاگنده یه بچه داره
[ترجمه گوگل]شما شبیه به Chewbacca هستید و Sasquatch یک نوزاد داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. America's interest in Sasquatch — later to become known as Bigfoot — grew after stories of its existence were serialized in newspapers at the turn of the 20th century.
[ترجمه ترگمان]علاقه آمریکا به Sasquatch - که بعدها به عنوان Bigfoot شناخته شد - پس از داستان‌هایی در مورد ...

معنی کلمه sasquatch به انگلیسی

sasquatch
• "bigfoot", large hairy mountain creature that allegedly inhabits the pacific northwest region of the united states and canada (has never been proven to exist)

sasquatch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پا گنده
پا گنده - BigFoot
جلال نجاریزدی
پاگنده: که در کوههای اورست زندگی می کند

.another term for Bigfoot

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی sasquatch

کلمه : sasquatch
املای فارسی : سسقواتچ
اشتباه تایپی : سشسضعشفزا
عکس sasquatch : در گوگل

آیا معنی sasquatch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )