برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1467 100 1

sarcolemma

واژه sarcolemma در جمله های نمونه

1. The myocardial cell is enclosed by the sarcolemma.
[ترجمه ترگمان]سلول‌های myocardial توسط sarcolemma محصور شده‌اند
[ترجمه گوگل]سلول های قلب توسط سارکوئلمی محصور شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The sarcolemma, about 5 nm thick, is a unit - membrane like that investing other cells.
[ترجمه ترگمان]The که حدود ۵ نانومتر ضخامت دارد، a است که شبیه به سرمایه‌گذاری سلول‌های دیگر است
[ترجمه گوگل]سارکوئلمام، حدود 5 نانومتر ضخامت، یک غشای واحد است که سرمایه گذاری سلول های دیگر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is well established that the cardial contraction is initiated when an action potential depolarizes the sarcolemma.
[ترجمه ترگمان]به خوبی مشخص شده‌است که ادغام cardial زمانی آغاز می‌شود که یک پتانسیل عملیاتی در sarcolemma وجود داشته باشد
[ترجمه گوگل]به خوبی ثابت شده است که انقباض قلبی شروع می شود زمانی که یک پتانسیل عمل depolarizes sarkolemma
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is well established that the cardial contraction is initiated when action potential depolarizes the sarcolemma.
...

معنی کلمه sarcolemma به انگلیسی

sarcolemma
• membranous covering of a muscle fiber (anatomy)

sarcolemma را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nadia MOG
سارکولما(غشای پلاسمایی ماهیچه)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sarcolemma مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران