برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

same thing

معنی same thing در دیکشنری تخصصی

same thing
[ریاضیات] همان عملیات

معنی کلمه same thing به انگلیسی

same thing
• identical matter or object, unchanged matter
harped on the same thing
• talked persistently about the same issue, repeated himself over and over

same thing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا
هرچه شما بگي
همون كه تو مىي گي
RADIN
اجسام شبیه هم
We have same car
ماشین های ما شبیه هم هستند
amin hoseinpour
همان چیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی same thing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )