برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

salver shaped

/ˈsælvərˈʃeɪpt/ /ˈsælvəʃeɪpt/

salverform ج، لوله ای شکل، خمره ای شکل

salver shaped را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی salver shaped
کلمه : salver shaped
املای فارسی : سلور شپد
اشتباه تایپی : سشمرثق ساشحثی
عکس salver shaped : در گوگل

آیا معنی salver shaped مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )