برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

salt marsh

/ˈsɒltˈmɑːrʃ/ /sɔːltmɑːʃ/

معنی: باتلاق نمکزار، نمکزار
معانی دیگر: (مرغزاری که گهگاه از شوراب پوشیده می شود) شوراب زار

بررسی کلمه salt marsh

اسم ( noun )
• : تعریف: lowlands near and often flooded by sea water.

واژه salt marsh در جمله های نمونه

1. For example, a salt marsh, cold soil.
[ترجمه ترگمان]برای مثال، یک باتلاق نمک و خاک سرد
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، نمک خاکستری، خاک سرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You play over a salt marsh, or bayou, from tee to green.
[ترجمه ترگمان]شما بر روی یک مرداب نمک یا bayou، از tee تا سبز بازی می‌کنید
[ترجمه گوگل]شما بیش از یک نمک شور، یا bayou، از tee به سبز بازی می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Miles of salt marsh stretched before us, reaching to the shores of the River Severn.
[ترجمه ترگمان]چند مایل از مرداب نمک در مقابل ما دراز کشیده و به سواحل رودخانه سه ورت چنگ زده بودند
[ترجمه گوگل]مایل های نمکی مورچه پیش از ما کشیده شده و به سواحل رودخانه Severn رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A short-eared owl beat low over the salt marsh on long rounded wings.
[ترجمه ترگمان]یک جغد گوش دار با بال‌های بلندی که بال گرد بود بر روی مرداب نمک زده بود
[ترجمه گوگل]یک جغد کوتاه گوشه پایین بر روی نمک شور در بال ه ...

مترادف salt marsh

باتلاق نمکزار (اسم)
salina , salt marsh
نمکزار (اسم)
salt , salt marsh

معنی salt marsh در دیکشنری تخصصی

[آب و خاک] باتلاق شور

معنی کلمه salt marsh به انگلیسی

salt marsh
• salt swamp, wetland area containing salt water

salt marsh را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی salt marsh

کلمه : salt marsh
املای فارسی : سالت مار
اشتباه تایپی : سشمف ئشقسا
عکس salt marsh : در گوگل

آیا معنی salt marsh مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )