برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

salt away

/ˈsɒltəˈweɪ/ /sɔːltəˈweɪ/

معنی: اندوختن، نمک زدن به، نمک سود کردن
معانی دیگر: 1- در نمک خواباندن، نمک سود کردن 2- (عامیانه) اندوختن (به ویژه پول)، کنار گذاشتن، down salt گوشت وغیره را نمک سود کردن، نمک زدن به برای حفظ گوشت وغیره

واژه salt away در جمله های نمونه

1. The meat was salted away for future use.
[ترجمه ترگمان]گوشت برای استفاده آینده نمک‌سود شده بود
[ترجمه گوگل]گوشت برای استفاده در آستانه دور افتاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He salted away a fortune over the years and no one ever knew!
[ترجمه ترگمان]اون سال‌ها ثروت رو از بین برده بود و هیچ‌کس نمی دونست!
[ترجمه گوگل]او در طول سال ها ثروت را فروخت و هیچکس نمی دانست!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She salted away most of the profit from the business.
[ترجمه ترگمان]اون بیشتر سود رو از تجارت برد
[ترجمه گوگل]او بیشتر از سود کسب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He's been salting away money for years.
[ترجمه ترگمان]اون سالهاست که داره از پول استفاده میکنه
[ترجمه گوگل]او پول زیادی برای سالها صرف کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف salt away

اندوختن (فعل)
lay in , accumulate , acquire , hive , salt away , store , reserve , pile , roll up , save , put by , salt down
نمک زدن به (فعل)
salt away , salt , salt down
نمک سود کردن (فعل)
salt away , salt down

معنی کلمه salt away به انگلیسی

salt away money
• save money, conserve money

salt away را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Javan
ذخیره پول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی salt away

کلمه : salt away
املای فارسی : سالت آاوای
اشتباه تایپی : سشمف شصشغ
عکس salt away : در گوگل

آیا معنی salt away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )