برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1400 100 1

salesperson

/ˈseɪlzˌpərsən/ /ˈseɪlzpɜːsən/

معنی: فروشنده، بایع
معانی دیگر: متصدی فروش

بررسی کلمه salesperson

اسم ( noun )
حالات: salespeople
• : تعریف: a person who sells goods or services as an occupation, esp. in a store or throughout a specific geographic territory.
مشابه: agent, clerk, salesman

واژه salesperson در جمله های نمونه

1. The salesperson gave him a bottle of ink.
[ترجمه ترگمان]فروشنده یک شیشه مرکب به او داد
[ترجمه گوگل]فروشنده یک بطری جوهر داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A good salesperson has to be aggressive in today's competitive market.
[ترجمه ترگمان]یک فروشنده خوب باید در بازار رقابتی امروز پرخاشگر باشد
[ترجمه گوگل]یک فروشنده خوب باید در بازار رقابتی امروز تهاجمی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Customers are tired of the stereotypical, fast-talking salesperson.
[ترجمه ترگمان]مشتریان از یک فروشنده کلیشه‌ای و کلیشه‌ای خسته شده‌اند
[ترجمه گوگل]مشتریان از فروشندگان کلیشه و سریع صحبت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We need to hire a top-flight salesperson.
[ترجمه ترگمان]ما باید یک فروشنده ارشد پرواز را استخدام کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید یک فروشنده فروش بالایی را استخدام کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف salesperson

فروشنده (اسم)
vendor , monger , candy man , seller , salesman , salesperson , pusher , marketeer , marketer , shop assistant , shopman
بایع (اسم)
vendor , vender , salesperson

معنی کلمه salesperson به انگلیسی

salesperson
• person employed to sell goods or services, salesclerk
• a salesperson is a person whose job is to sell things, either in a shop or directly to customers.

salesperson را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نيروانا
دست فروش
رضا سعیدی
فروشنده -کارگرمغازه
hana
A person who sells some thing
Z
کارگر هتل یا جای دیگر
آتنا صابرنژاد
a person who sells goods or services as an occupation, esp. in a store or throughout a specific geographic territory
امیررضا احمدی
فروشنده
mosi
فروشنده
مغازه دار
ashkezari
در علم حقوق به معنی بایع
علی
فروشنده
...
فروشنده
Mehri
کارشناس فروش
مرتضی درویشی
آدم فروش
sadaf
فروشنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی salesperson
کلمه : salesperson
املای فارسی : سلسپرسن
اشتباه تایپی : سشمثسحثقسخد
عکس salesperson : در گوگل

آیا معنی salesperson مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )