برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1397 100 1

salesgirl

/ˈseɪlzɡɝːl/ /ˈseɪlzɡɜːl/

(در فروشگاه ها - دختر) فروشنده

معنی کلمه salesgirl به انگلیسی

salesgirl
• female vendor, female who sells merchandise or services
• a salesgirl is a young woman who serves customers in a shop.

salesgirl را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
فروشنده دختر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی salesgirl
کلمه : salesgirl
املای فارسی : سلسگیرل
اشتباه تایپی : سشمثسلهقم
عکس salesgirl : در گوگل

آیا معنی salesgirl مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )