برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

sales organization

sales organization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امید امیدی
دپارتمان فروش
دپارتمان فروش شرکت
Sales organization is a department in company within logistics that designs the company as per the sales requirements. Sales organization is held responsible for the sales and distribution of goods and services. The selling unit is represented as a legal unit.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی sales organization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )