برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

sales executive

sales executive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
مسئول فروش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی sales executive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )