برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

sagfety island


zone safety : بلندی وسط خیابان مخصوص عابرین

sagfety island را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی sagfety island

کلمه : sagfety island
املای فارسی : سگفتی آیلند
اشتباه تایپی : سشلبثفغ هسمشدی
عکس sagfety island : در گوگل

آیا معنی sagfety island مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )