برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

safety island

/ˈseɪftiˈaɪlənd/ /ˈseɪftiˈaɪlənd/

رجوع شود به: safety zone

معنی کلمه safety island به انگلیسی

safety island
• safe area on road that provides pedestrian safety

safety island را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی safety island

کلمه : safety island
املای فارسی : سیفتی آیلند
اشتباه تایپی : سشبثفغ هسمشدی
عکس safety island : در گوگل

آیا معنی safety island مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )