برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

safeguard

/ˈseɪfˌɡɑːrd/ /ˈseɪfɡɑːd/

معنی: پناه، حفاظ، تامین کردن، حراست کردن، امن نگهداشتن، حفظ کردن از
معانی دیگر: پایندان، تضمین، پاسداشت، پاساری، ایمن داشت، حفظ کردن، حفاظت کردن، محافظت کردن، پاسداشت کردن، پایندان کردن، نگاهبانی کردن، ایمن داشتن، پاسداری کردن، رجوع شود به: safe-conduct، مامور پاسداری از اموال و جان مردم غیرنظامی (که از طرف فرمانده ی نظامی تعیین می شود)، پروانه ی تضمین جان و مال (از سوی فرمانده نظامی صادر می شود)، حفظ کردن و از خطر

بررسی کلمه safeguard

اسم ( noun )
• : تعریف: a person, thing, or action that serves to protect or defend; means of maintaining safety.
مترادف: bulwark, defense, guard, protection, shield
مشابه: bastion, convoy, security

- The government has recently implemented safeguards against the spreading of the disease.
[ترجمه ترگمان] دولت اخیرا تدابیری را در مقابله با شیوع این بیماری اتخاذ کرده‌است
[ترجمه گوگل] دولت اخیرا اقدامات امنیتی علیه گسترش بیماری انجام داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Changing one's password frequently is a safeguard against one's account being compromised.
[ترجمه ترگمان] تغییر گذرواژه یک گذرواژه به طور مکرر، یک محافظت در برابر حساب فرد در خطر است
[ترجمه گوگل] غالبا تغییر رمز عبور یک محافظ در برابر حساب کاربری است که به خطر می افتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: safeguards, safeguarding, safeguarded
• : تعریف: to keep safe; guard; protect.
مترادف: guard, protect, shield
متضاد: jeopardize
مشابه: armor, chaperon, convoy, defend, ensure, preserve, save, secure, shelter, watch

- The city is buildin ...

واژه safeguard در جمله های نمونه

1. as a safeguard against unforeseen events
به‌عنوان حفاظت در مقابل رویدادهای پیش‌بینی نشده

2. we must safeguard the environment
می‌بایستی زیست بوم را نیک‌داری کنیم.

3. in order to safeguard the country's independence
به منظور پاسداری استقلال کشور

4. They will press for international action to safeguard the ozone layer.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها برای اقدام بین‌المللی برای حفاظت از لایه اوزون تحت فشار قرار خواهند گرفت
[ترجمه گوگل]آنها برای اقدام بین المللی برای حفاظت از لایه اوزون فشار خواهند آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The leaflet explains how to safeguard against dangers in the home.
[ترجمه ترگمان]این نشریه نحوه حفاظت از خطرات در منزل را توضیح می‌دهد
[ترجمه گوگل]این جزوه توضیح می دهد که چگونه در برابر خطرات در خانه محافظت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The industry has a duty to safeguard the interests of consumers.
[ترجمه ترگمان]این صنعت وظیفه دارد تا از منافع مصرف کنندگان محافظت کند
[ترجمه گوگل]صنعت وظیفه دارد که منافع مصرف کنندگان ر ...

مترادف safeguard

پناه (اسم)
shelter , asylum , blind , sconce , refuge , awning , bulwark , safeguard , guard , coverture
حفاظ (اسم)
reserve , protection , shield , sconce , awning , safeguard , umbrella , scabbard , coverture , mantelet
تامین کردن (فعل)
supply , cover , secure , safeguard
حراست کردن (فعل)
protect , safeguard
امن نگهداشتن (فعل)
safeguard
حفظ کردن از (فعل)
safeguard

معنی کلمه safeguard به انگلیسی

safeguard
• means of protection, security method; protective barricade, security barrier; license for safe passage
• protect, defend, secure, keep safe
• to safeguard something means to prevent it from being harmed.
• a safeguard is a law or rule that is intended to prevent someone or something from being harmed in some way.

safeguard را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یحیی
پادمان
mmd
پلیس فتا
Sunflower
ایمن سازی

Insufficient safeguards built in.
Star Trek TOS
Sunflower
Verb:
To protect from harm or damage with an appropriate
measure.

To save
To keep safe
To defend


یحیی ۲
یکی بیاد پادمان رو برای من ترجمه کنه
Ati
حراست کردن ، ایمن نگه داشتن
زهرا میرحسینی
پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (انگلیسی: IAEA safeguards‎) یک سیستم بازرسی و تأیید استفاده صلح آمیز مواد هسته‌ای به عنوان بخشی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است که تحت نظارت سازمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی safeguard

کلمه : safeguard
املای فارسی : سفگوارد
اشتباه تایپی : سشبثلعشقی
عکس safeguard : در گوگل

آیا معنی safeguard مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )