برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

sacred

/ˈseɪkrəd/ /ˈseɪkrɪd/

معنی: روحانی، وقف شده، مقدس
معانی دیگر: سپنتا، اشو، مذهبی، دینی، وابسته به دین، مورد تکریم، محترم، همایون، آناهیتا، احترام انگیز، وقف، نثار، موقوف، تخصیص یافته، از آن (شده)، اخروی (در برابر: دنیوی secular)، مصون، ایمن، خاص

بررسی کلمه sacred

صفت ( adjective )
مشتقات: sacredly (adv.), sacredness (n.)
(1) تعریف: set apart for or dedicated to religious worship.
مترادف: blessed, consecrated, divine, hallowed, holy, sacrosanct, sanctified
متضاد: nonsacred, profane, secular

(2) تعریف: entitled to or worthy of worship or reverence; holy.
مترادف: blessed, holy, reverend
مشابه: divine, godlike, sanctified, venerable

(3) تعریف: revered or venerated.
مترادف: hallowed, revered, venerable, venerated
مشابه: blessed, divine, honored, sainted, sanctified

(4) تعریف: made safe from or against violation.
مترادف: inviolable, sacrosanct
مشابه: safe

- sacred rights
[ترجمه ترگمان] حقوق مقدس
[ترجمه گوگل] حقوق مقدس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: especially or profoundly important.
مترادف: inviolable, sacrosanct
متضاد: unimportant
مشابه: invaluable

- His privacy is sacred to him.
[ترجمه ترگمان] حریم خصوصی‌اش برای او مقدس است
[ترجمه گوگل] حریم خصوصی او برای او مقد ...

واژه sacred در جمله های نمونه

1. Her sacred medal had to be sold because the family was in urgent need of money.
مدالِ مقدس او می بایستی فروخته می شد چون خانواده نیاز مبرمی به پول داشت

2. It was revealed by the journalist that the sacred temple had been torn down.
توسط روزنامه نگار آشکار شد که آن معبد مقدس کاملا خراب شده بود

3. Kate made a sacred promise to her parents never to miss a Sunday church service.
کیت به والدینش قول جدی داد که هرگز مراسم کلیسای روز یک شنبه را فراموش نکند

4. sacred history
تاریخ مذهبی

5. sacred old age
سالخوردگی احترام‌انگیز

6. sacred vestments
جامه‌ی روحانی

7. sacred woods to which the natives repair often
بیشه‌های مقدس که بومیان اغلب به آنجا می‌روند

8. a sacred place
مکان مقدس

9. a sacred song
یک سرود دینی

10. jerusalem's sacred soil
خاک مقدس اورشلیم

11. a sacred duty
وظیفه‌ی وجدانی،وظیفه‌ی مقدس

12. a fund sacred to charity
پولی که به امور خیریه تخصیص یافته است

13. a tree sacr ...

مترادف sacred

روحانی (صفت)
church , religious , heavenly , ethereal , spiritual , sacred , unworldly
وقف شده (صفت)
consecrate , holy , dedicated , sacred
مقدس (صفت)
virtuous , holy , saint , innocent , sacred , numinous , pious , venerable , sacrosanct

معنی عبارات مرتبط با sacred به فارسی

رجوع شود به: hamadryad
کتابهای مقدس، کتب مقدسه
رجوع شود به: college of cardinals
گاو مقدس، (مجازی) هر چیز که مراجع انتقاد آن را گناه بدانند، شخص مصون از انتقاد
لک لک مصری، لکلک نیل
اماکن متبرکه، جاهای مقدس
خاص خدا، موقوف بخدا

معنی کلمه sacred به انگلیسی

sacred
• holy, worthy of reverence; sanctified, consecrated; pertaining to religion
• something that is sacred is believed to be holy.
• sacred also means connected with religion or used in religious ceremonies.
• you can describe something as sacred when you regard it as too important to be changed or interfered with.
sacred cow
• taboo, something that cannot be violated
• you can describe a belief, custom, or institution as a sacred cow when you think that people regard it with too much respect and never criticize it or question it.
sacred duty
• holy mission, religious obligation
sacred music
• spiritual or religious music for devotional use
sacred places
• locations which have special religious importance
sacred poetry
• religious poetry, poetry that is part of holy texts
sacred writings
• holy writings, writings that are sacred to a religion

sacred را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بنده خدا
تقدس
محبوبه گل افشان
مصون
قاطع
شکست ناپذیر
سبحان مرادی
Connect with God

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی sacred

کلمه : sacred
املای فارسی : سکرد
اشتباه تایپی : سشزقثی
عکس sacred : در گوگل

آیا معنی sacred مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )