برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1427 100 1

Systems

واژه Systems در جمله های نمونه

1. systems analyst
تحلیل‌گر سیستم

2. our systems of education are being constantly overhauled
سازگان‌های (نظام‌های) آموزشی ما مرتبا مورد بازدید و بهسازی قرار می‌گیرند.

3. some animals have effective systems of communication
برخی جانوران از سیستم موثر ارتباطی برخوردارند.

4. the dissimilarities in the economic systems of germany and france
ناهمانندی‌های نظام‌های اقتصادی آلمان و فرانسه

معنی عبارات مرتبط با Systems به فارسی

تحلیل گر سیستم
مهندسی سازگان ها، مهندسی سیستم
برنامه نویس سیستم
برنامه نویسی سیستم

معنی کلمه Systems به انگلیسی

systems analysis
• checking the possibilities for computing a project and preparing a computed infrastructure
systems software
• basic program that organized a computer's operations
cable communication systems
• company which deals in cable programming for television
cisco systems
• worldwide computer communications company that manufactures routing and connection systems for the internet (based in san jose, california, usa)
collapse of systems
• breakdown of systems, system crash
data collection systems
• computer system designed for entering and rapid processing of data
decision support systems
• program which supplies data to different sections which assist in the process of receiving decisions in a professional field
feedback systems
• computer system that is able to use feedback in its operation
guidance systems
• system which directs rockets towards their targets
management information systems
• central computer system (and the people who maintain it) that provides information on the activities resources and management method of a large company or organization, mis
open systems
• computer system which operates under agreed standards and enables it to work with all types of hardware and software (with independence from the manufacturer)

Systems را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amin
نظامها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Systems مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )