برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Systems thinking

Systems thinking را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
تفکر سیستمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Systems thinking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )