برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Symport

Symport را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nadia MOG
پروتئینی در غشاء که در انتقال فعال ،مواد را در یک جهت جابه جا میکند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Symport مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران