برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Sustainable bonding

Sustainable bonding را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
پيوند پايدار
عليرضا كريمي وند
پيوند پايدار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Sustainable bonding مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )