برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1437 100 1

Summer

/ˈsəmər/ /ˈsʌmə/

معنی: تابستان، فصل تبستان، ماشین جمع زنی، ییلاق، تابستانی، تابستان را بسر بردن، چراندن
معانی دیگر: (مجازی) سال، (دوران) شباب، شکوفایی، رونق، عنفوان، اوج، وابسته به تابستان، صیفی، ییلاقی، تابستان (را در جایی) گذراندن، ییلاق کردن، (تاق و غیره) تیر افقی، شاه تیر، تیر سقف، رجوع شود به: lintel

بررسی کلمه Summer

اسم ( noun )
(1) تعریف: the season of the year between spring and autumn, in the northern hemisphere continuing from the June solstice to the September equinox.

(2) تعریف: year.

- an old man of eighty summers
[ترجمه ترگمان] پیرمردی هشتاد تابستان،
[ترجمه گوگل] یک پیرمرد هشتاد تابستان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a period of time characterized by fulfillment, beauty, and completion before the first stage of decline.

(4) تعریف: hot, sunny weather.
صفت ( adjective )
(1) تعریف: pertaining to or characteristic of summer.

(2) تعریف: appropriate for summer.

- summer clothing
[ترجمه ترگمان] لباس‌های تابستانی
[ترجمه گوگل] لباس تابستانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: summers, sum ...

واژه Summer در جمله های نمونه

1. summer draws near
تابستان دارد نزدیک می‌شود.

2. summer holidays
تعطیلات تابستان

3. summer holidays are upon us
تعطیلات تابستان نزدیک است.

4. summer holidays sped by
تعطیلات تابستان به سرعت گذشت.

5. summer planting
صیفی کاری

6. summer recess
تعطیلات تابستان

7. summer session
دوره‌ی تابستانی

8. summer tours
گشت‌های تابستانی

9. all summer he cloistered himself in the library
تمام تابستان در کتابخانه معتکف شد.

10. all summer long
همه‌ی تابستان

11. high summer
شور تابستان

12. in summer months, junior goes to his grandfather's farm
در ماه‌های تابستان پسرم به مزرعه‌ی پدربزرگش می‌رود.

13. in summer the heat increases
در تابستان گرما بیشتر می‌شود.

14. through summer
تمام تابستان

15. a dry summer ...

مترادف Summer

تابستان (اسم)
summer
فصل تبستان (اسم)
summer
ماشین جمع زنی (اسم)
adder , totalizer , summer
ییلاق (اسم)
country , summer
تابستانی (صفت)
summer , summery
تابستان را بسر بردن (فعل)
summer
چراندن (فعل)
graze , feed , summer , grass , pasture

معنی عبارات مرتبط با Summer به فارسی

(گیاه شناسی) جاروی قزوینی، کوچیا (kochia scoparia از خانواده ی goosefoot)
خانه ی ییلاقی، کلبه ی تابستانی، خانه تابستانی، کوشک، کلاه فرنگی در باه
فصل تابستان
تابستان رسید ه است
سوسیس دودی
مدرسه ی تابستانی، مدرسه تابستانی، کلاس تابستانی
انقلاب تابستانی، دراز روز، خوریست تابستانی، انقلاب تابستانی یا صیفی
(گیاه شناسی) کدو حلوایی، کدو مسمایی (cucurbita pepo melopepo)
تئاتر تابستانی (معمولا در هوای آزاد با برنامه های موزیکال)
فصل تابستان
شاه تیر، حمال، تیرسردر
(نجوم) مثلث تابستانی (ستاره های: vega و altair و deneb که در تابستان دید پذیرند)
(آمریکا)، هوای خشک و ملایم پس از اولین یخبندان های پاییز، هوای ارام و خشک و صافی که در اواخر پاییز در شمال ایالات متحده امریکامشاهده میشود
...

معنی Summer در دیکشنری تخصصی

summer
[برق و الکترونیک] جمع کننده
[خاک شناسی] آیش تابستانه
[زمین شناسی] انقلاب تابستانی
[آب و خاک] انقلاب تابستانی
[برق و الکترونیک] جمع وزنی

معنی کلمه Summer به انگلیسی

summer
• season between spring and autumn; entire year; period of hot and sunny weather
• spend the summer, pass the summer
• of summer, of the season between spring and autumn; suitable for summer, used during the summer
• summer is the season between spring and autumn, when the weather is usually warm or hot.
summer camp
• place for kids to share activities with other youngsters in a supervised and dormitory-like environment throughout the summer months
• a summer camp is a place where children go on holiday together, often without their parents, and take part in sporting activities; used in american english.
summer clothes
• special airy and light clothing worn during the summer months
summer collection
• new fashion collection designed especially for the summer season
summer cottage
• resort cottage, small house used during the summer months
summer crops
• plants that care planted in the spring and are harvested in the summer
summer day camp
• daytime activities for children during the summer vacation
summer days
• hot days of the summer season
summer fruit
• fruit that are in season during the summer
summer heat
• high and dry temperature that prevail during the summer
summer holiday
• summer break, vacation taken during the summer months
summer holidays
• summer vacation, break from school during the summer months
summer house
• house that pe ...

Summer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ikm
تابستان
Ros
فصل تابستان
Diar
تابستان
tinabailari
i don't know what to do this summer
tinabailari
my friend john wants to travel by car all summer
mohammad
تابستان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی summer
کلمه : summer
املای فارسی : سوم
اشتباه تایپی : سعئئثق
عکس summer : در گوگل

آیا معنی Summer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )