برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

Subsequent Events

معنی Subsequent Events در دیکشنری تخصصی

Subsequent Events
[حسابداری] رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
[حسابداری] رویدادهای بعدازتاریخ ترازنامه

Subsequent Events را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرشام بهمن آبادی
The other event
رویداد های بعدی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Subsequent Events مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )