برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

Subsection

/ˈsəbsekʃn̩/ /ˈsʌbsekʃn̩/

زیر بخش، قسمت فرعی، (کتاب) بخشی از فصل، بخش

بررسی کلمه Subsection

اسم ( noun )
• : تعریف: a subdivision of any of the sections of something, esp. a document or other written work.

واژه Subsection در جمله های نمونه

1. Further details can be found in section 7 subsection 4 of the report.
[ترجمه ترگمان]جزییات بیشتر را می توان در بخش ۷ بخش ۴ گزارش یافت
[ترجمه گوگل]جزئیات بیشتر در بخش 7 بند 4 گزارش وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The case is described in subsection six below.
[ترجمه ترگمان]این مورد در بخش شش زیر توضیح داده می‌شود
[ترجمه گوگل]مورد زیر شش بخش شرح داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Please turn to section subsection b.
[ترجمه ترگمان]لطفا به بخش ب مراجعه کنید
[ترجمه گوگل]لطفا به بخش بخش B مراجعه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This subsection creates two offences: robbery and assault with intent to rob.
[ترجمه ترگمان]این بند دو جرم را ایجاد می‌کند: سرقت و حمله با قصد دزدی
[ترجمه گوگل]این زیرمجموعه دو سرقت و تجاوز جنسی را با قصد دزدی ایجاد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی Subsection در دیکشنری تخصصی

subsection
[برق و الکترونیک] زیر بخش
[حقوق] بند فرعی، ماده فرعی
[ریاضیات] زیربخش، زیربند

معنی کلمه Subsection به انگلیسی

subsection
• smaller section existing within a larger section
• a subsection of a text or a document such as a law is one of the smaller parts into which its main parts are divided.

Subsection را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلا دلبری
(حقوقی) شق (بخش جزئی تر از بندماده قانونی)
رضا
تبصره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی subsection

کلمه : subsection
املای فارسی : سوبسکتین
اشتباه تایپی : سعذسثزفهخد
عکس subsection : در گوگل

آیا معنی Subsection مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )