برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Subjective Well Being

Subjective Well Being را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معصومه رنجبر
بهزیستی ذهنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Subjective Well Being مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )